bilafasilə


bilafasilə
ə. fasiləsiz, ara vermədən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.